https://religiousopinions.com
Slider Image

Wersety biblijne o różnorodności kulturowej

Mamy dziś zaszczyt żyć w świecie wielu kultur, a wersety biblijne na temat różnorodności kulturowej dają nam do zrozumienia, że ​​to coś, co zauważamy bardziej niż Boga. Wszyscy możemy się wiele dowiedzieć o swoich kulturach, ale jako chrześcijanie żyjemy jako jedno w Jezusie Chrystusie. Wspólne życie w wierze polega bardziej na nie zauważaniu płci, rasy lub kultury. Życie w wierze jako ciało Chrystusa polega na kochaniu Boga, kropka. Oto kilka biblijnych wersetów na temat różnorodności kulturowej:

Rodzaju 12: 3

Będę błogosławił tym, którzy was błogosławią, a kto was przeklnie, będę przeklinał; i wszystkie narody na ziemi będą przez was błogosławione. (NIV)

Izajasza 56: 6-8

Także cudzoziemcy, którzy przyłączają się do Pana, aby Mu służyć i kochać imię Pana, Być Jego sługami, każdy, kto nie profanuje szabatu i trzyma się Mojego przymierza; Nawet tych, których sprowadzę na Moją świętą górę i rozweselą ich w Moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą akceptowane na Moim ołtarzu; Albowiem dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Pan BÓG, który gromadzi rozproszony Izrael, oświadcza: Wszystkim zgromadzę się do nich, do tych, którzy już się zgromadzili . (NASB)

Mateusza 8: 5-13

Gdy wszedł do Kafarnaum, podszedł do niego centurion, zwracając się do niego: Panie, mój sługa leży sparaliżowany w domu, strasznie cierpiąc. on. Ale setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale tylko powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. Bo ja też jestem człowiekiem pod władzą, żołnierzami przede mną. I mówię jednemu: Idź, , a on idzie, a drugiemu, Przyjdź, i on przychodzi, i do mojego sługi, Zrób to, i on robi to. Kiedy Jezus to usłyszał, zadziwił się i powiedział do tych, którzy poszli za nim: Tr Naprawdę, powiadam wam, że nikt w Izraelu nie znalazł takiej wiary. Mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i usiądzie przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim, podczas gdy synowie królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. W tym miejscu będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus powiedział do centuriona: niech się wam stanie, jak uwierzyliście. A sługa został uzdrowiony właśnie w tym momencie.

(ESV)

Mateusza 15: 32-38

Następnie Jezus wezwał swoich uczniów i powiedział im: `` Żal mi tych ludzi. Są tu ze mną od trzech dni i nie mają już nic do jedzenia. Nie chcę ich odsyłać głodnych, bo inaczej zemdleją po drodze. Uczniowie odpowiedzieli: Gdzie mielibyśmy tutaj wystarczająco dużo jedzenia na pustyni dla tak ogromnego tłumu? Jezus zapytał: Ile chleba masz? Odpowiedzieli: Siedem bochenków i kilka małych ryb . Więc Jezus kazał wszystkim ludziom usiąść na ziemi. Potem wziął siedem bochenków i rybę, podziękował Bogu za nie i rozbił je na kawałki. Dał je uczniom, którzy rozdawali jedzenie tłumowi. Wszyscy jedli tyle, ile chcieli. Następnie uczniowie podnieśli siedem dużych koszy z resztkami jedzenia. Tego dnia karmiono 4000 mężczyzn, oprócz wszystkich kobiet i dzieci. (NLT)

Marka 12:14

A oni przyszli i rzekli mu: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i nikogo nie obchodzi. Gdyż nie rządzą was pozory, lecz prawdziwie nauczajcie drogi Boga. Czy płacenie podatków Cezarowi jest zgodne z prawem, czy nie? Czy powinniśmy je płacić, czy nie? (ESV)

John 3:16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (NIV)

Jakuba 2: 1-4

Moi bracia i siostry, wierzący w naszego chwalebnego Pana Jezusa Chrystusa nie mogą okazywać faworyzowania. Załóżmy, że mężczyzna przychodzi na twoje spotkanie w złotym pierścionku i eleganckich ubraniach, a wchodzi także biedny mężczyzna w brudnych, starych ubraniach. Jeśli zwrócisz szczególną uwagę na mężczyznę w eleganckich ubraniach i powiesz: Oto dobry usiądź dla ciebie, , ale powiedz biednemu człowiekowi: Stoisz tam lub Usiądź na podłodze u moich stóp, czy nie jesteście dyskryminowani między sobą i stańcie się sędziami ze złymi myślami ? (NIV)

Jakuba 2: 8-10

Jeśli naprawdę przestrzegasz królewskiego prawa zawartego w Piśmie Świętym, Kochaj swego bliźniego jak siebie samego, postępujesz dobrze. Ale jeśli okażesz faworyzowanie, grzeszysz i jesteś skazany przez prawo jako przestępcy. Ktokolwiek bowiem przestrzega całego prawa, a potknie się tylko w jednym punkcie, jest winny złamania go. (NIV)

Jakuba 2: 12-13

Mów i działaj jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo, które daje wolność, ponieważ sąd bez litości zostanie pokazany każdemu, kto nie był miłosierny. Miłosierdzie zwycięża sąd. (NIV)

1 Koryntian 12: 12-26

Ciało ludzkie ma wiele części, ale wiele części składa się z jednego ciała. Tak samo jest z ciałem Chrystusa. 13 Niektórzy z nas są Żydami, niektórzy są poganami, niektórzy niewolnikami, a niektórzy wolnymi. Ale wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało przez jednego Ducha i wszyscy mamy tego samego Ducha. Tak, ciało ma wiele różnych części, a nie tylko jedną część. Jeśli stopa mówi: Nie jestem częścią ciała, ponieważ nie jestem ręką, , która nie czyni go mniej częścią ciała. A jeśli ucho powie: Nie jestem częścią ciała, ponieważ nie jestem okiem, Czy to uczyniłoby z niego mniejszą część ciała? Gdyby całe ciało było okiem, jak byś usłyszał? A gdyby całe twoje ciało było uchem, jak byś cokolwiek wąchał? Ale nasze ciała mają wiele części, a Bóg umieścił każdą część dokładnie tam, gdzie tego chce. Jak dziwne byłoby ciało, gdyby miało tylko jedną część! Tak, jest wiele części, ale tylko jedno ciało. Oko nigdy nie powie do ręki: Nie potrzebuję cię . Głowa nie może powiedzieć stopom, Nie potrzebuję cię . W rzeczywistości niektóre części ciała, które wydają się najsłabsze i najmniej ważne, są w rzeczywistości najbardziej potrzebne.

Części, które uważamy za mniej honorowe, to te, które ubieramy z najwyższą starannością. Dlatego starannie chronimy te części, które nie powinny być widoczne, podczas gdy bardziej honorowe części nie wymagają tej szczególnej opieki. Tak więc Bóg poskładał ciało w taki sposób, aby zapewnić dodatkową cześć i troskę tym częściom, które mają mniejszą godność. Zapewnia to harmonię między członkami, dzięki czemu wszyscy członkowie dbają o siebie nawzajem. Jeśli jedna część cierpi, wszystkie części cierpią z tego powodu, a jeśli jedna część jest honorowana, wszystkie części są zadowolone. (NLT)

Rzymian 14: 1-4

Zaakceptuj innych wierzących słabych w wierze i nie kłóć się z nimi o to, co uważają za dobre lub złe. Na przykład jedna osoba uważa, że ​​można jeść wszystko. Ale inny wierzący o wrażliwym sumieniu będzie jadł tylko warzywa. Ci, którzy mogą swobodnie jeść, nie mogą patrzeć z góry na tych, którzy tego nie jedzą. A ci, którzy nie jedzą pewnych pokarmów, nie mogą potępiać tych, którzy je, ponieważ Bóg je przyjął. Kim jesteś, aby potępić czyjeś sługi? Są odpowiedzialni przed Panem, więc niech osądzi, czy mają rację, czy nie. Z pomocą Pana zrobią to, co słuszne i otrzymają jego aprobatę. (NLT)

Rzymian 14:10

Dlaczego więc potępiasz innego wierzącego? Dlaczego patrzysz z góry na innego wierzącego? Pamiętajcie, że wszyscy staniemy przed sądem Bożym. (NLT)

Rzymian 14:13

Przestańmy więc wzajemnie się potępiać. Zamiast tego zdecydujcie się żyć w taki sposób, aby nie spowodować potknięcia się i upadku innego wierzącego. (NLT)

Kolosan 1: 16-17

Bo przez Niego wszystkie rzeczy zostały stworzone, w niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, królestwa, władcy, czy władze wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. I On jest ponad wszystkim, a w Nim wszystko się łączy. (ESV)

Galacjan 3:28

Wiara w Chrystusa Jezusa sprawia, że ​​każdy z was jest sobie równy, bez względu na to, czy jesteś Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy osobą wolną, mężczyzną czy kobietą. (CEV)

Kolosan 3:11

W tym nowym życiu nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem czy poganinem, obrzezanym lub nieobrzezanym, barbarzyńskim, niecywilizowanym, niewolnikiem lub wolnym. Najważniejszy jest Chrystus, który żyje w każdym z nas. (NLT)

Objawienie 7: 9-10

Po tych rzeczach patrzyłem, a oto wielka rzesza, której nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem, odzianych w białe szaty, z gałęziami dłoni w rękach, i wołając donośnym głosem, mówiąc: Zbawienie należy do naszego Boga, który zasiada na tronie, i do Baranka! (NKJV)

Biografia Saint Perpetua, chrześcijańskiego męczennika i autobiografa

Biografia Saint Perpetua, chrześcijańskiego męczennika i autobiografa

Wszystko o Guru Gobind Singh

Wszystko o Guru Gobind Singh

Interpretacja snów w Biblii

Interpretacja snów w Biblii