https://religiousopinions.com
Slider Image

Wierzenia i praktyki Kościoła Ewangelii Foursquare

Wierność Biblii, ekspresja w kulcie i nacisk na ewangelizację to cechy charakterystyczne Kościoła ewangelicznego w Foursquare. Lokalne kościoły równoważą tradycyjne wierzenia chrześcijańskie z żywymi, pełnymi radości nabożeństwami.

Wierzenia Kościoła Foursquare Gospel

Chrzest - chrzest wodny jest wymagany jako publiczne zobowiązanie do roli Chrystusa jako Odkupiciela i Króla. Foursquare Gospel Church chrzci przez zanurzenie.

Biblia - nauki Foursquare utrzymują, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, „prawdziwym, niezmiennym, wytrwałym i niezmiennym”.

Komunia - Złamany chleb przedstawia złamane ciało Chrystusa, dane ludzkości, a sok z winorośli przypomina przelaną krew Chrystusa. Wieczerza Pańska to uroczysta okazja, do której przystępują wszyscy, dokonując samokontroli, przebaczenia i miłości.

Równość - Kościół Ewangelii w Foursquare odrzuca antysemityzm i wszelką dyskryminację etniczną. Od momentu założenia przez Aimee Semple McPherson, Kościół wyświęca kobiety na duchownych, a kobiety działają w całym kościele.

Ewangelizacja - Zakładanie i rozwijanie lokalnych kościołów jest priorytetem. Kościół uczestniczy w globalnej ewangelizacji między wyznaniami.

Dary Ducha - Kościół Ewangelii w Foursquare naucza, że ​​Duch Święty wciąż obdarza wierzących swoimi darami: mądrością, wiedzą, wiarą, uzdrowieniem, cudami, proroctwami, rozeznaniem, językami i interpretacją języków.

Łaska - Zbawienie przychodzi przez łaskę, darmowy dar od Boga. Ze względu na swoje zalety ludzie nie mogą zasłużyć na sprawiedliwość, Bożą łaskę i miłość.

Uzdrowienie - Jezus Chrystus, który się nie zmienia, jest nadal gotowy i chętny do uzdrawiania ludzi w odpowiedzi na modlitwy wiary. Chrystus może uzdrowić ciało, umysł i ducha.

Niebo, piekło - Niebo i piekło to prawdziwe miejsca. Niebo jest zarezerwowane dla tych, którzy odrodzili się jako wierzący w Jezusa Chrystusa. Piekło, pierwotnie stworzone dla Szatana i jego zbuntowanych aniołów, jest miejscem wiecznego oddzielenia od Boga dla ludzi, którzy odrzucają Chrystusa jako Zbawiciela.

Jezus Chrystus - Jezus Chrystus, Syn Boży, został poczęty przez Ducha Świętego, zrodzony z Dziewicy Maryi i stał się człowiekiem. Przelewając swoją krew na krzyż, odkupił od grzechu wszystkich wierzących w Niego jako Zbawiciela. Żyje jako Pośrednik między Bogiem a człowiekiem.

Zbawienie - Chrystus umarł za grzechy ludzkości. Przez swoją ofiarną ofiarę ułaskawił grzechy za wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Życie napełnione Duchem - Członkowie są zachęcani do życia świętego, wzorowego, szanując Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego swoimi myślami i działaniami, zachowując się w sposób kochający, szczery i prawdomówny.

Dziesięcina - Kościół Ewangelii w Foursquare wierzy, że dziesięciny i ofiary pieniężne są nakazane przez Boga w służbie, ewangelizacji i w celu uwolnienia osobistego błogosławieństwa.

Trójca - Bóg jest Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy Osoby są współistotne, współistniejące i równe w doskonałości.

Foursquare Gospel Church Practice

Sakramenty - chrzest i Wieczerza Pańska to dwa sakramenty praktykowane w kościele ewangelicznym Foursquare. Chrzest wodny jest „błogosławionym zewnętrznym znakiem wewnętrznego dzieła”. Wieczerza Pańska jest przypomnieniem ofiary Chrystusa, aby uczestniczyć z wielką powagą i refleksją.

Nabożeństwo - Kościół Ewangelii w Foursquare jest zielonoświątkowy, co oznacza, że ​​podczas nabożeństw ludzie mogą mówić językami. Uwielbienie różni się w zależności od kościoła, ale muzyka jest zazwyczaj współczesna i optymistyczna, z naciskiem na pochwały. Wiele kościołów ewangelicznych Foursquare zachęca do swobodnego noszenia odzieży „przyjdź, jak jesteś”. Niedzielne nabożeństwa trwają od półtorej godziny.

Aby dowiedzieć się więcej o wierzeniach Kościoła Ewangelii w Foursquare, odwiedź ich oficjalną stronę internetową.

(Źródła: Foursquare.org, Rochester4Square.org)

Jaka jest definicja niegodziwości w Biblii?

Jaka jest definicja niegodziwości w Biblii?

9 Praktyczne nabożeństwa dla chrześcijańskich mężczyzn

9 Praktyczne nabożeństwa dla chrześcijańskich mężczyzn

Wiara dżinizmu: trzy klejnoty

Wiara dżinizmu: trzy klejnoty